Кол шамы жана жалын курал-жарак жана ширетүүчү курал